Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 4 juni 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo

Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Start
dinsdag 4 juni 2024 21:28
Eind
dinsdag 4 juni 2024 23:38
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:18 - Joost van Oostrum
  00:00:18 - 00:00:24 - Jorrit Hondorp
  00:00:44 - 00:00:56 - Jorrit Hondorp
  00:00:57 - 00:03:50 - Jorrit Hondorp
  00:03:50 - 00:04:03 - Joost van Oostrum
  00:04:19 - 00:06:55 - Jan Zappeij
  00:06:55 - 00:07:06 - Han Boer
  00:07:06 - 00:07:15 - Joost van Oostrum
  00:07:15 - 00:07:54 - Jan Zappeij
  00:07:55 - 00:07:59 - Joost van Oostrum
  00:34:26 - 00:34:56 - Joost van Oostrum
  00:34:56 - 00:34:58 - Theo Helmers
  00:34:59 - 00:35:03 - Joost van Oostrum
  00:35:14 - 00:36:24 - Evelien Daalwijk
  00:36:25 - 00:36:28 - Joost van Oostrum
  00:36:48 - 00:39:30 - Marcellino Kropman
  00:39:31 - 00:39:33 - Joost van Oostrum
  00:39:33 - 00:39:39 - Ron Smits
  00:39:39 - 00:39:42 - Joost van Oostrum
  00:39:52 - 00:40:24 - Ingrid van Dijk
  00:40:26 - 00:40:28 - Joost van Oostrum
  00:40:43 - 00:42:54 - Andra Eisink-Weg
  00:42:57 - 00:43:01 - Joost van Oostrum
  00:43:19 - 00:43:43 - Fred van der Holst
  00:43:44 - 00:43:46 - Joost van Oostrum
  00:43:46 - 00:43:47 - Jan Zappeij
  00:43:49 - 00:43:52 - Joost van Oostrum
  00:44:04 - 00:56:16 - Han Boer
  00:56:20 - 00:56:24 - Joost van Oostrum
  01:07:15 - 01:07:54 - Joost van Oostrum
 2. 2

  01:07:46 - 01:07:54 - Joost van Oostrum
 3. 3

  01:07:48 - 01:07:54 - Joost van Oostrum
 4. 4

  01:07:50 - 01:07:54 - Joost van Oostrum
  01:07:54 - 01:08:00 - Bouke Winters
  01:08:00 - 01:08:06 - Joost van Oostrum
  01:08:06 - 01:08:15 - Marcellino Kropman
  01:08:15 - 01:08:17 - Joost van Oostrum
  01:08:17 - 01:08:20 - Marcellino Kropman
  01:08:20 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 5. 5

  01:08:46 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 6. 6

  01:08:54 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 7. 7

  01:08:59 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 8. 8

  01:09:06 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 9. 9

  01:09:15 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 10. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennisnemen van het Jaarverslag en de Jaarrekening 2023 van de GGD Noord- en Oost Gelderland;
  2. Instemmen met de concept Programmabegroting 2025 van de GGD Noord- en Oost Gelderland met inachtneming van de volgende zienswijze:
  - instemmen met de verhoging van de inwonersbijdrage van 2025 met de aankondiging dat de GGD NOG alvast rekening houdt met een mogelijke bezuinigingsopdracht in 2026;
  - het verzoek aan de GGD NOG om de Planning en Control (P&C) in 2025 door te ontwikkelen;
  - het verzoek aan de GGD NOG om inzichtelijk te maken welke Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) - en Integraal Zorg Akkoord (IZA) - taken zij op basis van de inwonersbijdrage uitvoeren en voor welke taken zijn eventueel extra kosten vragen;
  - het verzoek aan de GGD NOG om het gesprek te voeren over de risico’s en de benodigde weerstandscapaciteit;
  - het verzoek aan de GGD NOG om de mogelijkheid van een raadsadviescommissie verder uit te werken.

  Stemming

  Onderwerp
  Concept-Programmabegroting 2025 GGD NOG
  01:09:17 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 11. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de programmabegroting 2025 van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) als onderdeel van de meerjarenbegroting 2023-2026;
  2. Geen zienswijze in te brengen.

  Stemming

  Onderwerp
  ECAL Programmabegroting 2025
  01:09:25 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 12. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennisnemen van de voorlopige jaarstukken 2023 van de VNOG.
  2. Kennisnemen van de concept Programmabegroting 2025-2028 van de VNOG
  3. De volgende zienswijze op de concept Programmabegroting 2025 – 2028 van de VNOG indienen:
  - instemmen met de concept programmabegroting 2025 – 2028 en de VNOG complimenteren voor de reeds ingeboekte bezuinigingen.
  - niet met een begrotingswijziging 2025 te komen, waarmee de gemeentelijke bijdrage in 2025 zal stijgen.
  - voor de jaren 2026 en verder kritisch kijken naar besparingen, waarmee de forse stijging van de gemeentelijke bijdrage kan worden gedempt. Wij willen graag een inspanningsverplichting om de kapitaallasten met 10% te verminderen. Het Algemeen Bestuur kan dan beslissen om deze 10% alsnog beschikbaar te stellen als dit absoluut noodzakelijk is.

  Stemming

  Onderwerp
  Programmabegroting 2025-2028 VNOG, jaarstukken 2023
  01:09:33 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 13. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1 Kennis nemen van de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek;
  2 Geen zienswijze indienen op de jaarstukken 2023 van de Regio Achterhoek.

  Stemming

  Onderwerp
  Jaarstukken Regio Achterhoek 2023
  01:09:43 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 14. 9.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met de conclusies over de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in de “Zienswijzennota bestemmingsplan Haarlo, Dorp 2011, herziening 2023-1 (Bakkersweide)”;
  2. Met inachtneming van het onder 1. genoemde, het bestemmingsplan “Haarlo, Dorp 2011, herziening 2023-1 (Bakkersweide)” ongewijzigd vast te stellen ten opzicht van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan, een en ander zoals vervat in de bestandenset met na vaststelling de planidentificatiecode NL.IMRO.1859.BPHLO20230001-0100, met bijbehorende bestanden waarbij gebruik gemaakt is van een ondergrond ontleend aan de basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (2023-06-01);
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan “Haarlo, Dorp 2011, herziening 2023-1 (Bakkersweide)”.

  Stemming

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Haarlo, Dorp 2011, herziening 2023-1 (Bakkersweide)
  01:09:48 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 15. 9.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met de door de Raadswerkgroep Bestuurlijke Vernieuwing opgestelde participatievisie ‘Samen maken we Berkelland’.

  Stemming

  Onderwerp
  Participatievisie 'Samen maken we Berkelland'
  01:10:01 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 16. 9.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. in te stemmen met de conclusies over de ingediende zienswijzen, zoals verwoord in de "Zienswijzennota bestemmingsplan Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-2 (Barchemseweg-Heure)" die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
  2. met inachtneming van het onder 1 bedoelde, het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-2 (Barchemseweg-Heure)" bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GMLbestand: NLIMR0.1859.BPBCL20230008-0100.gml met de bijbehorende bestanden vast te stellen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT (versie: 24-10-2023);
  3. voor het bestemmingsplan "Borculo, Woongebieden 2011, herziening 2023-2 (Barchemseweg-Heure)" geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Bestemmingsplan locatie hoek Barchemseweg-Heure in Borculo
  01:10:20 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 17. 10

  01:10:32 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
 18. 10.a

  Stemuitslag

  voor 89%
  tegen 11%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)
  tegen
  07-BBB Berkelland-fractie (3)

  Besluit

  1. Kennis te nemen van de Begroting 2025 van de Regio Achterhoek;
  2. In te stemmen met programma 1 Smart Governance en programma 4 Bedrijfsvoering en rente en de verplichte paragrafen van de begroting 2025 Regio Achterhoek;
  3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Regio Achterhoek.

  Stemming

  Onderwerp
  Begroting 2025 Regio Achterhoek
  01:10:33 - 01:10:38 - Joost van Oostrum
  01:10:38 - 01:10:54 - Bouke Winters
  01:10:55 - 01:11:23 - Joost van Oostrum
 19. 11

  01:11:20 - 01:11:23 - Joost van Oostrum
 20. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennisnemen van de beheersmaatregelen van ’t Timpke, op basis van de uitgevoerde second-opinion.
  2. De reguliere subsidiebijdrage aan stichting sportaccommodatie ’t Timpke in de jaren 2024 t/m 2026 incidenteel aan te vullen met in totaal € 392.000, onder voorwaarde van uitvoering van onder 1. genoemde beheersmaatregelen en dit structureel te verwerken in de begroting ten laste van het begrotingssaldo.
  3. Voor de uitvoering van het urgent noodzakelijk onderhoud bij ’t Timpke een incidentele subsidie van € 224.000 beschikbaar te stellen en dit te dekken uit de ‘reserve Sportaccommodaties’. Een besluit over verdere investeringen wordt uitgesteld tot na het besluit over de toekomst van binnenzwemmen in Berkelland, te nemen na afronding van het scenario onderzoek.
  4. De volgorde van het onderzoek naar het oprichten van een sportbedrijf (2024-2025) en het scenario-onderzoek voor de zwembaden (2025-2026) om te draaien.
  5. Vast te stellen wijziging 7 van de (Meerjaren)begroting 2024-2027.

  Amendementen

  Titel
  A-24-03 Afhandeling financiële situatie sportaccommodatie 't Timpke Borculo

  Stemming

  Onderwerp
  Afhandeling financiële situatie sportaccommodatie 't Timpke Borculo
  01:13:11 - 01:14:35 - Joost van Oostrum
  01:14:46 - 01:15:36 - Biense Klein Braskamp
  01:15:37 - 01:15:42 - Joost van Oostrum
  01:15:59 - 01:16:52 - William Geerdink
  01:16:53 - 01:17:01 - Joost van Oostrum
  01:17:07 - 01:17:41 - Petra Leferink
  01:17:41 - 01:17:47 - Joost van Oostrum
  01:17:55 - 01:18:09 - Rob Hofman
  01:18:11 - 01:18:13 - Joost van Oostrum
  01:18:20 - 01:18:42 - Ingrid van Dijk
  01:18:43 - 01:18:52 - Joost van Oostrum
  01:19:12 - 01:19:31 - Fred van der Holst
  01:19:31 - 01:19:38 - Joost van Oostrum
  01:21:27 - 01:22:28 - Joost van Oostrum
 21. 12

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2), 02-GB-fractie (2)
  tegen
  01-CDA-fractie (6), 05-PvdA-fractie (3)

  Moties

  Titel
  M-24-09 - Vijfde zaaldeel Timpke
  01:22:52 - 01:26:26 - Marcellino Kropman
  01:26:27 - 01:29:29 - Joost van Oostrum
  01:29:44 - 01:31:57 - Biense Klein Braskamp
  01:31:57 - 01:32:00 - Joost van Oostrum
  01:32:00 - 01:33:16 - Biense Klein Braskamp
  01:33:16 - 01:33:37 - Joost van Oostrum
  01:33:38 - 01:34:47 - Biense Klein Braskamp
  01:34:47 - 01:34:49 - Biense Klein Braskamp
  01:34:49 - 01:35:46 - Marcellino Kropman
  01:35:47 - 01:37:05 - Biense Klein Braskamp
  01:37:05 - 01:37:34 - Joost van Oostrum
  01:37:35 - 01:38:05 - Biense Klein Braskamp
  01:38:05 - 01:38:07 - Han Boer
  01:38:07 - 01:38:13 - Biense Klein Braskamp
  01:38:13 - 01:38:15 - Joost van Oostrum
  01:38:15 - 01:39:03 - Biense Klein Braskamp
  01:39:04 - 01:39:08 - Joost van Oostrum
  01:39:28 - 01:40:56 - William Geerdink
  01:40:57 - 01:41:01 - Joost van Oostrum
  01:41:15 - 01:42:51 - Han Boer
  01:42:52 - 01:42:54 - Joost van Oostrum
  01:42:54 - 01:42:59 - Han Boer
  01:43:06 - 01:45:20 - Rob Hofman
  01:45:21 - 01:45:24 - Joost van Oostrum
  01:45:36 - 01:46:03 - Ingrid van Dijk
  01:46:04 - 01:46:06 - Joost van Oostrum
  01:46:17 - 01:47:46 - Andra Eisink-Weg
  01:47:46 - 01:47:49 - Joost van Oostrum
  01:48:06 - 01:48:47 - Fred van der Holst
  01:48:48 - 01:48:52 - Joost van Oostrum
  01:49:14 - 01:49:59 - Jan Zappeij
  01:50:02 - 01:50:05 - Joost van Oostrum
  01:51:28 - 01:53:00 - Joost van Oostrum
  01:53:00 - 01:53:52 - Han Boer
  01:53:52 - 01:54:00 - Han Boer
  01:54:00 - 01:54:03 - Han Boer
  01:54:04 - 01:55:10 - Arjen van Gijssel
  01:55:10 - 01:56:14 - Marcellino Kropman
  01:56:16 - 01:56:36 - Arjen van Gijssel
  01:56:36 - 01:56:46 - Marcellino Kropman
  01:56:47 - 01:57:03 - Rob Hofman
  01:57:03 - 01:57:34 - Marcellino Kropman
  01:57:34 - 01:57:40 - Rob Hofman
  01:57:40 - 01:57:44 - Marcellino Kropman
  01:57:44 - 01:57:49 - Rob Hofman
  01:57:49 - 01:57:51 - Marcellino Kropman
  01:57:51 - 01:57:52 - Rob Hofman
  01:57:53 - 01:59:06 - Arjen van Gijssel
  01:59:07 - 01:59:56 - Arjen van Gijssel
  01:59:56 - 02:00:10 - Marcellino Kropman
  02:00:10 - 02:00:40 - Arjen van Gijssel
  02:00:42 - 02:01:19 - Arjen van Gijssel
  02:01:19 - 02:02:03 - Marcellino Kropman
  02:02:03 - 02:02:44 - Arjen van Gijssel
  02:02:44 - 02:02:45 - Arjen van Gijssel
  02:02:45 - 02:02:47 - Joost van Oostrum
  02:02:47 - 02:04:15 - Arjen van Gijssel
  02:04:16 - 02:04:57 - Joost van Oostrum
  02:05:00 - 02:05:08 - William Geerdink
  02:05:20 - 02:06:01 - William Geerdink
  02:06:01 - 02:06:03 - Joost van Oostrum
  02:06:04 - 02:06:17 - Biense Klein Braskamp
  02:06:17 - 02:06:18 - William Geerdink
  02:06:20 - 02:06:36 - William Geerdink
  02:06:38 - 02:06:47 - Joost van Oostrum
  02:06:56 - 02:07:09 - Rob Hofman
  02:07:10 - 02:07:34 - Joost van Oostrum
  02:07:49 - 02:08:16 - Joost van Oostrum
  02:08:16 - 02:08:26 - Marcellino Kropman
  02:08:26 - 02:08:46 - Joost van Oostrum
 22. 13
  Sluiting 23:38 - 23:38