Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B en W.


De burgemeester wordt benoemd door de Kroon, dat wil zeggen dat hij bij Koninklijk Besluit deze functie krijgt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en voorzitter van het college van B en W. De burgemeester heeft een aantal eigen wettelijke taken en bevoegdheden. Hij is verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Als benoemd bestuurder heeft de burgemeester ook een beetje de functie van opzichter. De burgemeester heeft eenĀ  'zorgplicht' voor bijvoorbeeld de tijdige voorbereiding van beleid en de goede samenwerking met andere overheden. Hij moet besluiten van de gemeenteraad en het college uitvoeren, maar als hij die in strijd met de wet of het algemeen belang acht, dan kan hij zo'n besluit voor vernietiging voordragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De burgemeester wordt steeds voor zes jaar benoemd. Na advies van de gemeenteraad wordt een burgemeester meestal automatisch herbenoemd. Alleen de Kroon, (Koning en de ministers), kan de burgemeester ontslaan, de gemeenteraad dus niet.

De gemeenteraad


Aan het hoofd van elke gemeente staat een gemeenteraad. De gemeenteraad van Berkelland vertegenwoordigt de Berkellandse inwoners. De belangrijkste taken van de gemeenteraad zijn: volksvertegenwoordiger zijn, het aangeven van de grote beleidslijnen en het controleren van de uitvoering van het beleid. Volksvertegenwoordiger zijn betekent een luisterend oor hebben voor de geluiden uit de samenleving. Een vinger aan de pols houden bij maatschappelijke ontwikkelingen. De raad stelt ook de gemeentebegroting vast. Hierin staat hoe alle inkomsten en uitgaven van de gemeente verdeeld worden. De gemeenteraad controleert ook of het beleid goed is uitgevoerd.
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad. De wethouders maken geen deel uit van de gemeenteraad, zij zijn wel bij de vergaderingen aanwezig. Zij kunnen een nadere toelichting geven als de raadsleden daarom vragen

Uit de gemeenteraad zijn enkele commissies gevormd die de gemeenteraad adviseren.

De griffier van de raad, en de griffiemedewerkers ondersteunen de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn taken.