Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Overzichten

Actuele overzicht items
Titel Soort Datum wijziging
Raadsbrief - Jaarverantwoording toezicht kinderopvang 2023 Raadsbrieven Gisteren
Raadsbrief - Jaarverslag ZOOV 2023 Raadsbrieven Gisteren
Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Stemming Eergisteren
Scenario-onderzoek toekomstbestendig binnenzwemlandschap Stemming Eergisteren
Vaststellen Jaarstukken 2023 Stemming Eergisteren
Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG) Stemming Eergisteren
Bij het haalbaarheidsonderzoek voor een nieuw zwembad ter vergelijking de volgende scenario’s meenemen: 1. Handhaving twee binnenzwembaden 2. Vier nieuwe ‘basis instructiebaden’ in de vier grote kernen in plaats van de huidige twee binnenzwembaden (Onder voorbehoud van vaststelling Sport- en beweegvisie en Uitvoeringsagenda Sportvastgoed 2033) 3-10-2023 Toezeggingen 11-06-2024
In de startnotitie scenario onderzoek binnenzwemlandschap opnemen: • Meerdere bureaus uit te vragen en daarbij ook bureaus die nog niet voor de gemeente gewerkt hebben; • Bij de uitvraag naar bureaus ook op te nemen het gevoel bij de dynamiek in een plattelandsgemeente; • De mogelijkheden van behoud en/of realisatie (afhankelijk van het scenario) van een ‘kulturhusfunctie’ (in de sport- en beweegvisie ‘multifunctionele ontmoetingsplek’ genoemd) mee te nemen, ook in financiële en programmatische zin; • Bij de randvoorwaarden opnemen dat alle kinderen moeten kunnen leren zwemmen; • De mogelijkheid van een extra vijfde scenario die op kan komen tijdens het onderzoek, openhouden en meenemen. Toezeggingen 11-06-2024
Visie op Dienstverlening. Proberen zo min mogelijk kosten te maken en gebruik maken van aanwezige kennis en kunde binnen de gemeentelijke organisatie. Toezeggingen 11-06-2024
Samen met het bestuur van ’t Timpke aanstellen van aanvullende objectieve expertise op het gebied van exploitatie. Toezeggingen 11-06-2024

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen