Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Door de raadsleden of commissieleden gestelde vragen aan het college.

Alle raadsleden kunnen in de raadsvergadering een amendement indienen. Dit is een voorstel voor een tekstuele wijziging van het raadsvoorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is.

Dit zijn de openbare besluiten van Burgemeester en Wethouders.

Alle aan de raad gerichte openbare ingekomen stukken.

Alle raadsleden kunnen in de raadsvergadering een motie indienen. Een motie kan een wens, verzoek of opdracht ten aanzien van een onderwerp zijn.

Dit zijn brieven van het college aan de gemeenteraad.

De Rekenkamer onderzoekt of de gemeenteraad en het college goed hun werk doen

Hier wordt aangegeven hoe de stemuitslag is geweest in de vergadering.

Dit zijn de toezeggingen gedaan door het college aan de gemeenteraad.