Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 16 april 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo

Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Start
dinsdag 16 april 2024 21:29
Eind
dinsdag 16 april 2024 22:53
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:50 - Joost van Oostrum
 2. 2

  00:00:55 - 00:02:19 - Wily Erinkveld
  00:02:19 - 00:02:40 - Joost van Oostrum
  00:05:36 - 00:05:39 - Joost van Oostrum
  00:05:39 - 00:05:42 - Wily Erinkveld
  00:05:42 - 00:05:54 - Joost van Oostrum
  00:05:56 - 00:06:21 - Joost van Oostrum
  00:06:27 - 00:08:51 - Andra Eisink-Weg
  00:08:51 - 00:08:55 - Joost van Oostrum
  00:09:10 - 00:10:45 - Arjen van Gijssel
  00:10:45 - 00:10:51 - Joost van Oostrum
  00:10:51 - 00:10:54 - Joost van Oostrum
  00:10:54 - 00:11:15 - Andra Eisink-Weg
  00:11:16 - 00:11:45 - Joost van Oostrum
 3. 3

  00:11:39 - 00:11:45 - Joost van Oostrum
 4. 4

  00:11:41 - 00:11:45 - Joost van Oostrum
  00:11:45 - 00:11:54 - Marcellino Kropman
  00:11:54 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 5. 5

  00:13:10 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 6. 6

  00:13:13 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 7. 7

  00:13:23 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 8. 8

  00:13:25 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 9. 8.a

  00:13:32 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 10. 9

  00:13:36 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 11. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (2), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  vast te stellen de verordening rechtspositie raads- en commissieleden Berkelland 2024

  Stemming

  Onderwerp
  Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Berkelland 2024
  00:13:45 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 12. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (2), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  Het college toestemming geven om in te stemmen met het ontwerpbesluit 7e wijziging gemeenschappelijke regeling van GGD NOG.

  Stemming

  Onderwerp
  7e wijziging gemeenschappelijke regeling GGD NOG
  00:13:48 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 13. 10

  00:14:02 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
 14. 11
  Stemmingen met debat 21:44 - 21:44
 15. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (2), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennisnemen van het rekenkameronderzoek effectiviteit subsidiebeleid gemeente Berkelland.
  2. Als volgt uitvoering te geven aan de conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport:

  • 1. Verbeter voorkant- en processturing.
  • 2. Evalueer periodiek per beleidsterrein de bijdrage van de subsidieverstrekking aan maatschappelijke effecten.
  • 3. Neem in de herijking van het subsidiebeleid mee dat per geformuleerd beleid aan de voorkant duidelijkere criteria vast worden gelegd welke doelen we als gemeente willen bereiken, zodat een betere koppeling ontstaat tussen subsidies en maatschappelijke doelen.
  • 4. Verbeter de registratie van subsidies in het zaaksysteem, zodat eenvoudig een overzicht uit het zaaksysteem kan worden gedraaid wie welke subsidie heeft aangevraagd.
  • 5. Stel aan de hand van evaluaties vast of het subsidie instrument nog passend is om de maatschappelijke effecten te behalen.

  3. Het college verzoeken om in de toegezegde startnotitie herijking subsidies inhoudelijk in te gaan op de punten 1 tot en met 5 uit beslispunt 2 en aan te geven hoe hier invulling aan wordt gegeven.

  Amendementen

  Titel
  A-24-01 Rekenkameronderzoek effectiviteit subsidiebeleid

  Stemming

  Onderwerp
  Rekenkameronderzoek effectiviteit subsidiebeleid Berkelland
  00:14:14 - 00:14:19 - Joost van Oostrum
  00:14:38 - 00:16:14 - Biense Klein Braskamp
  00:16:19 - 00:18:18 - Joost van Oostrum
  00:18:18 - 00:18:22 - Evelien Daalwijk
  00:18:23 - 00:18:28 - Joost van Oostrum
  00:18:39 - 00:19:14 - Petra Leferink
  00:19:14 - 00:19:19 - Joost van Oostrum
  00:19:32 - 00:20:08 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  00:20:08 - 00:20:13 - Joost van Oostrum
  00:21:25 - 00:21:28 - Joost van Oostrum
  00:21:57 - 00:22:54 - Rudi van de Esschert
  00:22:55 - 00:22:57 - Joost van Oostrum
  00:23:07 - 00:24:02 - Leo Morren
  00:24:03 - 00:24:06 - Joost van Oostrum
  00:24:26 - 00:24:40 - Fred van der Holst
  00:24:40 - 00:24:58 - Joost van Oostrum
  00:25:20 - 00:25:23 - Joost van Oostrum
  00:25:33 - 00:27:12 - Gerjan Teselink
  00:27:13 - 00:27:39 - Joost van Oostrum
  00:28:07 - 00:28:39 - Joost van Oostrum
  00:28:39 - 00:28:40 - Wim Klein Willink
  00:28:40 - 00:28:51 - Joost van Oostrum
 16. 11.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (2), 06-GroenLinks-fractie (2), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  De oud papier inzamelende verenigingen in afwijking van artikel 4 lid 7 van de Subsidieverordening inzameling oud papier 2007, incidenteel extra subsidie te verstrekken voor de eindafrekening 2023 en 2024, op de volgende wijze:

  • Voor de eindafrekening oud papier van 2023 en 2024 van verenigingen met een haalsysteem (huis aan huisinzameling) geven wij deze verenigingen de garantie dat zij minimaal € 3.000,- overhouden aan de huis aan huis inzameling van oud papier. De opbrengst van het ingezamelde oud papier dat gebracht is naar de containers bij de verenigingen staat hier buiten en is ook voor de verenigingen.
  • Voor de eindafrekening oud papier van 2023 en 2024 van verenigingen met alleen een brengsysteem (inzamelcontainer) handelen wij de eindafrekening op de gebruikelijke manier af en nemen wij bij een negatief resultaat dit resultaat voor onze rekening zodat het de vereniging in ieder geval geen geld kost.

  Stemming

  Onderwerp
  Oud papier inzameling 2023 en 2024
  00:29:00 - 00:29:12 - Theo Helmers
  00:29:13 - 00:29:17 - Joost van Oostrum
  00:29:27 - 00:29:56 - William Geerdink
  00:29:57 - 00:30:01 - Joost van Oostrum
  00:30:13 - 00:30:52 - Daan Somsen
  00:30:52 - 00:30:55 - Joost van Oostrum
  00:31:09 - 00:32:08 - Marcellino Kropman
  00:32:10 - 00:32:13 - Joost van Oostrum
  00:32:26 - 00:32:51 - Jorrit Hondorp
  00:32:52 - 00:32:54 - Joost van Oostrum
  00:33:03 - 00:33:29 - Ingrid van Dijk
  00:33:31 - 00:33:32 - Joost van Oostrum
  00:34:57 - 00:35:00 - Joost van Oostrum
  00:35:15 - 00:35:37 - Bennie Morsink
  00:35:38 - 00:35:41 - Joost van Oostrum
  00:35:54 - 00:36:01 - Joost van Oostrum
  00:36:19 - 00:38:35 - Hans van der Noordt
  00:38:36 - 00:39:04 - Joost van Oostrum
 17. 12

  Moties

  Titel
  M-24-03 Rechtstreekse busverbinding Doetinchem - Enschede
  M-24-04 Verlichting bushaltes in het buitengebied
  M-24-05 Hufterproof banken en prullenbakken rondom bushaltes
  00:39:30 - 00:42:14 - Marcellino Kropman
  00:42:18 - 00:42:23 - Joost van Oostrum
  00:42:23 - 00:46:10 - Joost van Oostrum
  00:46:49 - 00:56:48 - Gerjan Teselink
  00:56:49 - 00:56:55 - Joost van Oostrum
  00:57:12 - 00:59:41 - Marcellino Kropman
  00:59:42 - 00:59:47 - Joost van Oostrum
  01:00:01 - 01:02:13 - Anne Groot Zevert
  01:02:20 - 01:02:25 - Joost van Oostrum
  01:02:37 - 01:02:41 - Bouke Winters
  01:02:43 - 01:02:47 - Joost van Oostrum
  01:03:05 - 01:05:20 - Regine ter Braak
  01:05:21 - 01:05:24 - Joost van Oostrum
  01:05:37 - 01:06:21 - Jorrit Hondorp
  01:06:21 - 01:06:24 - Joost van Oostrum
  01:06:46 - 01:07:20 - Rudi van de Esschert
  01:07:23 - 01:07:26 - Joost van Oostrum
  01:07:48 - 01:08:20 - Andra Eisink-Weg
  01:08:21 - 01:08:27 - Joost van Oostrum
  01:09:03 - 01:09:06 - Joost van Oostrum
  01:09:09 - 01:09:21 - Jan Zappeij
  01:09:25 - 01:09:29 - Joost van Oostrum
  01:09:42 - 01:12:08 - Gerjan Teselink
  01:12:08 - 01:12:09 - Joost van Oostrum
  01:12:09 - 01:14:05 - Marcellino Kropman
  01:14:05 - 01:14:33 - Gerjan Teselink
  01:14:33 - 01:14:34 - Marcellino Kropman
  01:14:34 - 01:15:14 - Gerjan Teselink
  01:15:14 - 01:15:16 - Joost van Oostrum
  01:15:16 - 01:15:28 - Marcellino Kropman
  01:15:32 - 01:17:15 - Joost van Oostrum
  01:17:15 - 01:17:30 - Jan Zappeij
  01:17:30 - 01:17:40 - Joost van Oostrum
  01:18:16 - 01:18:25 - Joost van Oostrum
  01:18:27 - 01:19:04 - Joost van Oostrum
 18. 13
  Sluiting 22:49 - 22:53