Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 mei 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo

Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Start
dinsdag 28 mei 2024 21:29
Eind
dinsdag 28 mei 2024 22:09

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:19 - Joost van Oostrum
  00:00:19 - 00:00:23 - Andra Eisink-Weg
  00:00:33 - 00:00:50 - Andra Eisink-Weg
  00:00:50 - 00:01:38 - Andra Eisink-Weg
  00:01:40 - 00:01:48 - Joost van Oostrum
  00:20:51 - 00:21:14 - Joost van Oostrum
 2. 2

  00:21:06 - 00:21:14 - Joost van Oostrum
 3. 3

  00:21:07 - 00:21:14 - Joost van Oostrum
 4. 4

  00:21:09 - 00:21:14 - Joost van Oostrum
  00:21:14 - 00:21:26 - Evelien Daalwijk
  00:21:26 - 00:21:49 - Joost van Oostrum
  00:21:49 - 00:22:02 - Fred van der Holst
  00:22:02 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
 5. 5

  00:22:28 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
 6. 6

  00:22:31 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
 7. 7

  00:22:40 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
 8. 8

  00:22:42 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
 9. 9

  00:22:52 - 00:23:44 - Joost van Oostrum
  00:23:45 - 00:23:46 - Joost van Oostrum
  00:23:46 - 00:24:07 - Evelien Daalwijk
  00:24:09 - 00:24:23 - Joost van Oostrum
  00:25:09 - 00:25:11 - Fred van der Holst
  00:25:29 - 00:26:07 - Joost van Oostrum
  00:26:26 - 00:26:54 - Fred van der Holst
 10. 9.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. het bestemmingsplan "Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2023-1 (Haaksbergseweg 106)" bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GMLbestand: NL.IMR0.1859.BPNDE20230006-0100.gml met de bijbehorende bestanden vast te stellen zoals het als ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT (versie: 18-4-2023);
  2. voor het bestemmingsplan "Neede, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2023-1 (Haaksbergseweg 106)" geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Haaksbergseweg 106 in Neede (de Vijfsprong)
 11. 9.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de jaarstukken 2023 Stadsbank Oost Nederland.
  2. De gemeenteraad heeft kennisgenomen van de primitieve begroting 2025 en de meerjarenraming 2026 t/m 2028.
  3. De gemeenteraad heeft ingestemd met de primitieve begroting 2025 en dient geen zienswijze in. Daarmee geeft zij aan de vertegenwoordigende bestuurder in het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland mee om in te stemmen met de primitieve begroting 2025.

  Stemming

  Onderwerp
  Jaarrekening 2023 Begroting 2025 Stadsbank Oost Nederland
 12. 9.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. Kennis nemen van de (concept)jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
  2. Kennis nemen van de begroting 2025.
  3. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2025 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

  Stemming

  Onderwerp
  Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) jaarstukken 2023 en begroting 2025
 13. 9.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  Voor kennisgeving aannemen de GR-VNOG.

  Stemming

  Onderwerp
  Wijziging GR Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 14. 10
  Stemmingen zonder debat 21:54
 15. 10.a

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)
  tegen
  07-BBB Berkelland-fractie (3)

  Besluit

  1. Het “Verslag van de ter inzage legging van de “Ontwerp-omgevingsvisie Berkelland” en het bijbehorende “Omgevingseffectrapport omgevingsvisie gemeente Berkelland”” (Verslag) vast te stellen, met inbegrip van de daarin opgenomen beoordelingen van de ingediende zienswijzen en adviezen met bijbehorende aanpassingsvoorstellen en ambtshalve aanpassingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvisie;
  2. Het “Omgevingseffectrapport Omgevingsvisie gemeente Berkelland” (OER) vast te stellen met de bijbehorende Passende Beoordeling;
  3. De “Omgevingsvisie Berkelland” vast te stellen, bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML-bestand: NL.IMRO.1859. SVBKL20230001-0100.gml met de bijbehorende bestanden, met inachtneming van het onder 1. genoemde Verslag en het onder 2. genoemde OER, waarbij voor de locatie van de geometrisch bepaalde planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die is ontleend aan de BGT van 14 september 2023 (o_NL.IMRO.1859.SVBKL20230001-0100.dxf);
  4. in verband met de vaststelling van de “Omgevingsvisie Berkelland”, de volgende onder de Wet ruimtelijke ordening vastgestelde structuurvisies in te trekken:
  - de Structuurvisie Berkelland 2025 (vastgesteld op 26 oktober 2010, kenmerk: NL.IMRO.1859.SVBKL20100001-0300);
  - de Regionale Structuurvisie Achterhoek 2012 (vastgesteld op 22 mei 2012, kenmerk: NL.IMRO.1859.SVRAH20120001-0100);
  - de Structuurvisie Wonen Eibergen 2015 (vastgesteld op 9 februari 2016, kenmerk: NL.IMRO.1859.SVBKL20150001-0100);
  - de Structuurvisie Wonen Borculo 2017-2025 (vastgesteld op 17 oktober 2017, kenmerk: NL.IMRO.1859.SVBCL20170002-0100);
  - Structuurvisie Wonen Neede 2017-2025 (vastgesteld op 17 oktober 2017, kenmerk: NL.IMRO.1859.NDE20170003-0100);
  - Structuurvisie Wonen Ruurlo 2017-2025 (vastgesteld op 17 oktober 2017, kenmerk: NL.IMRO.1859.SVRLO20170004-0100).

  Stemming

  Onderwerp
  Vaststelling Omgevingsvisie Berkelland
 16. 11
  Stemmingen met debat 21:56
 17. 11.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (3), 05-PvdA-fractie (3), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met de visie op dienstverlening
  2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda
  3. Het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 25.000 voor de herinrichting van de publieksruimte
  4. Vast te stellen wijziging 8 van de meerjarenbegroting 2024-2027

  Moties

  Titel
  M-24-08 Visie op dienstverlening

  Stemming

  Onderwerp
  Visie op dienstverlening
  00:26:27 - 00:26:54 - Fred van der Holst
  00:26:54 - 00:28:05 - Joost van Oostrum
  00:28:13 - 00:29:28 - Theo Helmers
  00:29:29 - 00:29:38 - Joost van Oostrum
  00:29:54 - 00:30:42 - Regine ter Braak
  00:30:43 - 00:30:44 - Regine ter Braak
  00:30:44 - 00:30:49 - Joost van Oostrum
  00:30:49 - 00:30:50 - Regine ter Braak
  00:31:02 - 00:31:30 - Evelien Daalwijk
  00:31:31 - 00:31:35 - Joost van Oostrum
  00:31:53 - 00:32:37 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  00:32:38 - 00:32:40 - Joost van Oostrum
  00:33:09 - 00:33:11 - Joost van Oostrum
  00:33:21 - 00:33:46 - Ingrid van Dijk
  00:33:48 - 00:33:51 - Joost van Oostrum
  00:34:06 - 00:34:24 - Jan Zappeij
  00:34:25 - 00:34:28 - Joost van Oostrum
  00:34:36 - 00:36:47 - Gerjan Teselink
  00:36:47 - 00:37:03 - Joost van Oostrum
  00:37:25 - 00:37:40 - Fred van der Holst
  00:37:40 - 00:37:52 - Joost van Oostrum
  00:37:52 - 00:37:56 - Fred van der Holst
  00:37:56 - 00:37:59 - Joost van Oostrum
  00:37:59 - 00:38:00 - Fred van der Holst
  00:38:00 - 00:38:28 - Joost van Oostrum
 18. 12
  Motie vreemd aan de agenda 22:09
 19. 13
  Sluiting 22:09 - 22:09