Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2024

16:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal gemeentehuis

Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Toelichting

Perspectiefnota 2025

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vragenkwartier
 3. 3
  Spreekgelegenheid voor publiek
 4. 4
  Vaststellen agenda
 5. 4.a

  Moties

  Titel
  M-24-10 (02-07-2024) Herstel ivm bestuurlijke crisis
 6. 6

 7. 7
  Voorbereiding en rapportage vanuit gemeenschappelijke regelingen
 8. 7.a

 9. 8
  Hamerstukken
 10. 8.a

  Besluit

  1. Geen zienswijze indienen op de Eerste Bestuursrapportage 2023 Fijnder.
  2. Geen zienswijze indienen op de concept begroting 2024 Fijnder.

  Stemming

  Onderwerp
  Fijnder - Begroting 2025 en Eerste Bestuursrapportage 2024
 11. 8.b

  Besluit

  het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 2024 vast te stellen

  Stemming

  Onderwerp
  Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG)
 12. 8.d

  Besluit

  1. Het resultaat van de jaarrekening 2023 van € 5.533.000 voor:
  1.1. € 2.850.000 toevoegen aan de reserve bestuurlijke claims
  1.2. € 1.341.500 toevoegen aan de reserve onderwijshuisvesting
  1.3. € 1.341.500 toevoegen aan de reserve sportaccommodaties

  Stemming

  Onderwerp
  Resultaatbestemming Jaarstukken 2023
 13. 8.e

  Besluit

  1. De startnotitie Toekomstbestendige scenario-onderzoek binnenzwembaden vast te stellen.
  2. Voor het uitvoeren van dit onderzoek een krediet beschikbaar stellen van € 40.000 ten laste van de reserve Sportaccommodaties en de financiële consequenties hiervan te verwerken bij de bestuursrapportage 2024.

  Stemming

  Onderwerp
  Scenario-onderzoek toekomstbestendig binnenzwemlandschap
 14. 8.f

  Besluit

  De heer G.H.P. Hulshof (Berkelland Vooruit) te benoemen als commissielid

  Stemming

  Onderwerp
  Benoeming commissielid Hulshof
 15. 8.g

  Besluit

  De heer S. Wallerbos (Voor Mooi Berkelland) te benoemen als commissielid

  Stemming

  Onderwerp
  Benoeming commissielid Wallerbos
 16. 10
  Debat in eerste termijn
 17. 11
  Reactie van het college op de bijdragen van de fracties
 18. 12
  Kennisnemen van ingediende amendementen en moties en reacties hierop
 19. 13
  Voortzetting debat in tweede termijn
 20. 14
  Reactie van het college op de ingediende moties en amendementen
 21. 15
  Debat in derde termijn (zo nodig)
 22. 16

 23. 17
  Sluiting