Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 14 mei 2024

21:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal gemeentehuis, Marktstraat 1, Borculo

Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Start
dinsdag 14 mei 2024 21:28
Eind
dinsdag 14 mei 2024 23:24
Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:00:52 - Joost van Oostrum
 2. 2

  00:00:43 - 00:00:52 - Joost van Oostrum
  00:01:05 - 00:01:48 - Jan Zappeij
  00:01:48 - 00:02:05 - Joost van Oostrum
  00:02:20 - 00:04:49 - Arjen van Gijssel
  00:04:50 - 00:04:54 - Joost van Oostrum
  00:04:55 - 00:05:01 - Jan Zappeij
  00:05:01 - 00:05:04 - Arjen van Gijssel
  00:05:04 - 00:05:49 - Joost van Oostrum
  00:05:49 - 00:05:54 - Joost van Oostrum
  00:05:55 - 00:07:08 - Arjen van Gijssel
  00:07:09 - 00:07:23 - Joost van Oostrum
 3. 3

  00:07:20 - 00:07:23 - Joost van Oostrum
 4. 4

  00:07:22 - 00:07:23 - Joost van Oostrum
  00:07:24 - 00:07:30 - Evelien Daalwijk
  00:07:35 - 00:07:37 - Joost van Oostrum
  00:13:22 - 00:13:29 - Joost van Oostrum
  00:13:29 - 00:13:33 - Evelien Daalwijk
  00:13:34 - 00:13:41 - Joost van Oostrum
  00:13:41 - 00:13:50 - Andra Eisink-Weg
  00:13:51 - 00:15:04 - Joost van Oostrum
 5. 5

 6. 6

  00:14:31 - 00:15:04 - Joost van Oostrum
 7. 7

  00:14:41 - 00:15:04 - Joost van Oostrum
 8. 8

  00:14:42 - 00:15:04 - Joost van Oostrum
 9. 8.a

 10. 9

  00:15:23 - 00:16:15 - Joost van Oostrum
  00:16:15 - 00:16:16 - Joost van Oostrum
  00:16:24 - 00:18:41 - Joost van Oostrum
 11. 10

  00:16:33 - 00:18:41 - Joost van Oostrum
 12. 10.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  Mevrouw J.T.J.J. van Zwam aan te wijzen als plaatsvervangend griffier.

  Stemming

  Onderwerp
  Aanwijzen plaatsvervangend griffier en installatie
  00:17:04 - 00:18:41 - Joost van Oostrum
  00:18:52 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 13. 10.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  De Instructie voor de griffier Berkelland 2024 vaststellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Instructie voor de griffier Berkelland 2024
 14. 10.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  Toestemming te verlenen aan het college om de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland te wijzigen en aan te gaan.

  Stemming

  Onderwerp
  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsbank Oost Nederland
  00:19:04 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 15. 10.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  De Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL) wijzigen conform bijgaand ontwerpbesluit.

  Stemming

  Onderwerp
  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ECAL 2024
  00:19:09 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 16. 10.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. In te stemmen met de opdrachtbevestiging van de accountant (Stolwijk Kelderman) voor de controle van de jaarrekening 2024.
  2. Aan de accountant de volgende controlepunten mee te geven:
   a. rechtmatigheidsverantwoording;
   b. Informatieveiligheid.

  Stemming

  Onderwerp
  Opdrachtbevestiging accountant controle jaarrekening 2024
  00:19:27 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 17. 10.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. in te stemmen met de conclusies over de ingediende zienswijzen, zoals verwoord in de "Zienswijzennota bestemmingsplan Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2022-2 (Vogelenzangstraat)" die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
  2. met inachtneming van het onder 1 bedoelde, het bestemmingsplan "Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2022-2 (Vogelenzangstraat)" bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GMLbestand: NL.IMRO.1859.BPEBG20220010-0100.gml met de bijbehorende bestanden vast te stellen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BGT (versie: september 2022);
  3. voor het bestemmingsplan "Eibergen, Woongebieden 2011, herziening 2022-2 (Vogelenzangstraat)" geen exploitatieplan vast te stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Vogelenzangstraat in Eibergen
 18. 10.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. Het “Masterplan herinrichting Ruurlo-centrum”, gedateerd 11 mei 2023, en de zienswijzennota vaststellen met inbegrip van de 4 nadere detailschetsen;
  2. Voor de uitvoering van dit Masterplan een krediet van € 6.475.000 beschikbaar stellen.

  Stemming

  Onderwerp
  Masterplan herinrichting Ruurlo-centrum
  00:19:37 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 19. 10.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  Over 2023
  1. Worden overschrijdingen van de lasten als acceptabel aangemerkt in de volgende situaties:
  1.1 Er sprake is van een overschrijding waarbij direct gerelateerde inkomsten de overschrijding compenseren.
  1.2 Er sprake is van een overschrijding op een open-einde regeling.
  2. Worden alle overige overschrijdingen van de lasten per programma toegelicht in de jaarrekening.
  3. Worden afwijkingen van de baten en onderschrijdingen van de lasten of kredieten door middel van de vaststelling van de jaarrekening, zoals gebruikelijk in voorgaande jaren, als acceptabel aangemerkt.
  4. De afwijkingen welke als acceptabel worden aangemerkt, worden niet meegenomen in de rechtmatigheidsverantwoording (mits deze de verantwoordingsgrens overschrijden).

  Stemming

  Onderwerp
  Begroting rechtmatigheid Jaarstukken 2023
  00:19:43 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 20. 11

  00:19:53 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 21. 12

  00:19:56 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
 22. 12.a

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (4), 04-VVD-fractie (2), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 09-OBL-fractie (2)
  tegen
  07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1)

  Besluit

  1. Het ontwerp-beleidsdocument grote windmolens (zoekgebied K) vast te stellen;
  2. Het ontwerp-beleidsdocument gedurende zes weken ter inzage te leggen;
  3. De ter inzage legging op de gebruikelijke wijze bekend te maken (publicatie) en ook mee te delen aan de bewoners van zoekgebied K en andere procesbetrokkenen.

  Moties

  Titel
  M-24-07 Ontwerp-beleidsdocument grote windmolens (zoekgebied K)

  Stemming

  Onderwerp
  Ontwerp-Beleidsdocument grote windmolens (zoekgebied K)
  00:20:05 - 00:20:12 - Joost van Oostrum
  00:20:19 - 00:20:23 - Theo Helmers
  00:20:23 - 00:20:42 - Joost van Oostrum
  00:20:42 - 00:22:19 - Theo Helmers
  00:22:21 - 00:24:07 - Joost van Oostrum
  00:24:19 - 00:26:29 - William Geerdink
  00:26:30 - 00:26:32 - Joost van Oostrum
  00:26:50 - 00:28:11 - Marc Berends
  00:28:12 - 00:28:14 - Joost van Oostrum
  00:28:34 - 00:29:44 - Marcellino Kropman
  00:29:45 - 00:29:49 - Joost van Oostrum
  00:30:06 - 00:30:43 - Jorrit Hondorp
  00:30:44 - 00:30:47 - Joost van Oostrum
  00:30:58 - 00:31:49 - Ingrid van Dijk
  00:31:50 - 00:31:55 - Joost van Oostrum
  00:32:11 - 00:35:04 - Andra Eisink-Weg
  00:35:07 - 00:35:10 - Joost van Oostrum
  00:35:28 - 00:36:02 - Bennie Morsink
  00:36:03 - 00:36:07 - Joost van Oostrum
  00:36:21 - 00:38:51 - Jan Zappeij
  00:38:53 - 00:39:02 - Joost van Oostrum
  00:45:55 - 00:46:02 - Joost van Oostrum
  00:46:09 - 00:46:42 - Theo Helmers
  00:46:43 - 00:46:48 - Joost van Oostrum
  00:47:04 - 00:48:28 - William Geerdink
  00:48:29 - 00:48:30 - William Geerdink
  00:48:30 - 00:48:32 - Joost van Oostrum
  00:48:33 - 00:49:53 - Joost van Oostrum
  00:52:39 - 00:53:10 - Joost van Oostrum
  00:54:44 - 00:55:17 - Joost van Oostrum
 23. 12.b

  Stemuitslag

  voor 84%
  tegen 16%
  voor
  01-CDA-fractie (6), 02-GB-fractie (2), 03-D66-fractie (5), 05-PvdA-fractie (3), 06-GroenLinks-fractie (1), 07-BBB Berkelland-fractie (3), 08-BP-fractie (1)
  tegen
  04-VVD-fractie (2), 09-OBL-fractie (2)

  Besluit

  1. Intrekken Verordening Speelautomatenhal Berkelland 2020.
  2. Er wordt geen nieuwe Verordening Speelautomatenhal opgesteld.

  Amendementen

  Titel
  A-24-02 Gokhallen

  Stemming

  Onderwerp
  Intrekken Verordening Speelautomatenhal Berkelland 2020
  00:56:22 - 01:00:04 - Jan Zappeij
  01:00:10 - 01:01:34 - Anne Groot Zevert
  01:01:43 - 01:04:15 - Han Boer
  01:04:17 - 01:05:37 - Evelien Daalwijk
  01:06:01 - 01:06:40 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:07:00 - 01:07:34 - Ron Smits
  01:08:29 - 01:08:47 - Andra Eisink-Weg
  01:09:10 - 01:10:13 - Fred van der Holst
  01:10:28 - 01:14:28 - Joost van Oostrum
  01:14:45 - 01:15:17 - Joost van Oostrum
  01:15:32 - 01:16:06 - Joost van Oostrum
  01:16:23 - 01:16:54 - Joost van Oostrum
 24. 13

  Moties

  Titel
  M-24-06 Maai Mei Niet
  01:16:53 - 01:16:54 - Joost van Oostrum
  01:17:17 - 01:20:04 - Andra Eisink-Weg
  01:20:05 - 01:21:27 - Joost van Oostrum
  01:21:30 - 01:21:31 - Joost van Oostrum
  01:21:41 - 01:23:28 - Christiaan Hoftijzer
  01:23:30 - 01:23:32 - Joost van Oostrum
  01:23:49 - 01:25:11 - Daan Somsen
  01:25:11 - 01:25:14 - Joost van Oostrum
  01:25:26 - 01:26:41 - Evelien Daalwijk
  01:26:43 - 01:26:46 - Joost van Oostrum
  01:27:00 - 01:27:45 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:27:45 - 01:28:12 - Daan Somsen
  01:28:12 - 01:28:46 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:28:46 - 01:29:35 - Andra Eisink-Weg
  01:29:35 - 01:29:59 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:30:00 - 01:30:02 - Joost van Oostrum
  01:30:02 - 01:30:29 - Andra Eisink-Weg
  01:30:31 - 01:30:42 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:30:42 - 01:30:43 - Christiaan Hoftijzer
  01:30:44 - 01:30:45 - Christiaan Hoftijzer
  01:30:47 - 01:31:34 - Christiaan Hoftijzer
  01:31:38 - 01:31:39 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:31:39 - 01:31:40 - Joost van Oostrum
  01:31:40 - 01:31:44 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:32:02 - 01:34:46 - Jorrit Hondorp
  01:34:46 - 01:34:50 - Joost van Oostrum
  01:35:28 - 01:35:31 - Joost van Oostrum
  01:35:48 - 01:36:21 - Bennie Morsink
  01:36:22 - 01:36:34 - Joost van Oostrum
  01:36:42 - 01:36:51 - Jan Zappeij
  01:36:54 - 01:37:15 - Joost van Oostrum
  01:41:53 - 01:42:23 - Andra Eisink-Weg
  01:42:23 - 01:42:51 - Hans van der Noordt
  01:42:52 - 01:42:54 - Joost van Oostrum
  01:42:54 - 01:43:29 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:43:29 - 01:44:40 - Andra Eisink-Weg
  01:44:40 - 01:44:49 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:44:49 - 01:44:51 - Joost van Oostrum
  01:44:51 - 01:45:03 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:45:03 - 01:45:20 - Joost van Oostrum
  01:45:20 - 01:45:39 - Andra Eisink-Weg
  01:45:41 - 01:45:43 - Bennie Morsink
  01:45:43 - 01:45:44 - Joost van Oostrum
  01:45:44 - 01:45:55 - Bennie Morsink
  01:45:59 - 01:46:00 - Joost van Oostrum
  01:46:00 - 01:46:12 - Hans van der Noordt
  01:46:13 - 01:46:19 - Joost van Oostrum
  01:46:34 - 01:47:20 - Andra Eisink-Weg
  01:47:21 - 01:47:25 - Joost van Oostrum
  01:47:35 - 01:48:11 - Christiaan Hoftijzer
  01:48:14 - 01:48:16 - Joost van Oostrum
  01:48:24 - 01:48:34 - Andra Eisink-Weg
  01:48:34 - 01:48:57 - Christiaan Hoftijzer
  01:48:57 - 01:49:16 - Andra Eisink-Weg
  01:49:18 - 01:49:27 - Joost van Oostrum
  01:49:41 - 01:50:03 - Gerrie te Winkel-Steenblik
  01:50:05 - 01:50:42 - Joost van Oostrum
  01:51:29 - 01:51:56 - Joost van Oostrum
  01:52:29 - 01:52:56 - Joost van Oostrum
  01:53:06 - 01:53:29 - Joost van Oostrum
 25. 14
  Sluiting 23:24 - 23:24