Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 mei 2021

19:30

Locatie
Online vergaderen
Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Toelichting

De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:01 - 00:01:56 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:01:56 - 00:03:12 - B.H.J.M. (Bennie) Morsink
00:03:12 - 00:04:20 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:04:20 - 00:04:50 - J.B. (Han) Boer
00:04:50 - 00:05:51 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:05:51 - 00:12:07 - G. (Gilbert) Heutinck
00:12:07 - 00:12:59 - I. (Ingrid) van Dijk
00:12:59 - 00:13:52 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:13:52 - 00:13:56 - E. (Erik) Slotboom
00:13:56 - 00:14:27 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:14:27 - 00:14:37 - M.J.H. (Marc) Berends
00:14:37 - 00:15:00 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:15:00 - 00:15:13 - W.A. (Betsy) Wormgoor
00:15:13 - 00:29:45 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
Resultaat stemming
Besluit
 1. Mevrouw drs. J.A. Satijn MPM aan te wijzen als griffier van uw raad, ingaande op 20 september 2021.
 2. Mevrouw drs. J.A. Satijn MPM vanaf 1 september 2021 in dienst te nemen als beoogd griffier
 3. De Werkgeverscommissie te belasten met de verdere uitvoering van dit besluit.
Resultaat stemming
Besluit

-    de heer G. de Hoop, geboren op 16 april 1970, woonachtig in Geesteren
-    de heer C. Meijer, geboren 29 april1966, woonachtig in Ruurlo
-    de heer P. Nijhof, geboren op 3 juni 1975,  woonachtig in Borculo
 te benoemen als burgercommissieleden.

Resultaat stemming
Besluit

Het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad 2021 vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit
 1. Het huidige (commissie-)vergadersysteem aan te passen voor het Beeldvorming-
  Oordeelsvorming- Besluitvorming (BOB) model conform de gemeente Lochem
  inclusief parallelle sessies om de raadsvergadering voor te bereiden
 2. Om de week één Politieke Avond met diverse sessies en daarna besluitvorming
  te laten plaatsvinden
 3. Dat er maximaal twee openbare parallelle sessies zijn
 4. Dat fracties maximaal vier commissieleden mogen hebben
 5. De vergadertijden aan te passen naar:
  19.30-21.30 uur parallelle sessies (met korte pauzes tussen twee
  rondes).
  21.30-21.45 uur pauze
  21.45-23.00 uur raadsvergadering
 6. Om een nieuw open vragenhalfuur te creëren i.p.v. de rondvraag in de commissie
 7. Dat inwoners mogen inspreken bij de diverse geagendeerde sessies
 8. Dat als eerste aan het woord komen de fracties die om agendering van het
  voorstel hebben gevraagd. Hierdoor is het niet bezwaarlijk als fracties die niet om
  agendering hebben gevraagd niet binnen de tijd aan de beurt zijn gekomen
 9. De Beeld- en oordeelsvorming niet meer start met het voorlezen van de eigen
  bijdrage in een aantal minuten. Gestimuleerd wordt om direct te starten met het in
  gesprek gaan met elkaar
 10. Dat raadsleden de sessies zullen voorzitten
 11. Dat werkbezoeken ook gepland mogen worden voorafgaand aan de politieke dag
  van 14.30-16.30 uur
Resultaat stemming
Besluit
 1. Kennis te nemen van het rekenkameronderzoek effectiviteit van de re-integratietrajecten in de gemeente Berkelland.
 2. De conclusies uit het rekenkameronderzoek te onderschrijven en de aanbevelingen uit het onderzoek over te nemen.
 3. Het college opdracht te geven:
  a. om uitvoering te geven aan alle aanbevelingen en daarvoor een voorstel te doen met bijbehorende planning en dit binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval voor 1 december 2021, aan de raad aan te bieden;
  b. de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen te monitoren en de raad jaarlijks daarover te informeren bij het aanbieden van de perspectiefnota.
Resultaat stemming
Besluit

Het college toestemming te geven om in het AB VNOG voor de wijziging gemeenschappelijke regeling VNOG te stemmen.

Resultaat stemming
Besluit
 1. Kennis te nemen van de rapportages van de subsidieregelingen uit het ‘Plan toekomstbestendige verenigingen in Berkelland 2020’;
 2. Een extra budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor de 2e tranche Subsidieregeling Transformatiefonds Sport;
 3. Voor de dekking van dit budget een beroep te doen op de algemene reserve.

spreektijd 5 minuten

Resultaat stemming
Besluit
 1. In te stemmen met de kaders en uitgangspunten in de 'Regels voor evenementen' en deze laten ingaan op 1 januari 2022.
 2. € 20.000,- beschikbaar stellen als compensatie voor de legeskosten in verband met de risico's voor grote evenementenorganisaties in coronatijd.

De tekst in 'Regels voor evenementen' als volgt aan te passen:
11.5 Toegankelijkheid evenementen.
Evenementen in Berkelland moeten voor eenieder goed toegankelijk zijn, zodat men zelfstandig hieraan kan deelnemen. Toegankelijkheid van evenementen is een onderdeel van het VN-verdrag inzake mensen met een beperking. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Er zijn organisaties, waaronder het Gehandicaptenplatform Berkelland, die kunnen helpen bij het goed uitvoeren en toetsen van de richtlijnen.

Amendementen
Titel
A-21-06 - Evenementenbeleid ingangsdatum
A-21-07 - Evenementenbeleid toegankelijkheid
00:29:45 - 00:29:57 - H. (Hans) Pelle
00:29:57 - 00:33:41 - G.D. (Gerard) Hilhorst
00:33:41 - 00:35:26 - H. (Hans) Pelle
00:35:26 - 00:38:26 - R. (Rudi) v.d. Esschert
00:38:26 - 00:41:24 - H. (Hans) Pelle
00:41:24 - 00:41:53 - R. (Rudi) v.d. Esschert
00:41:53 - 00:42:06 - H. (Hans) Pelle
00:42:06 - 00:45:02 - J.B. (Han) Boer
00:45:02 - 00:47:09 - J.C. (Hans) Boxem
00:47:09 - 00:51:14 - W.A. (Betsy) Wormgoor
00:51:14 - 00:53:49 - A. (Andra) Eisink-Weg
00:53:49 - 00:53:55 - B.H.J.M. (Bennie) Morsink
00:53:55 - 00:54:39 - A.G.M. (Fred) van der Holst
00:54:39 - 00:54:45 - H. (Hans) Pelle
00:54:45 - 01:05:13 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:05:13 - 01:08:28 - G.D. (Gerard) Hilhorst
01:08:28 - 01:10:03 - R. (Rudi) v.d. Esschert
01:10:03 - 01:10:28 - J.B. (Han) Boer
01:10:28 - 01:10:40 - J.C. (Hans) Boxem
01:10:40 - 01:12:52 - W.A. (Betsy) Wormgoor
01:12:52 - 01:13:42 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:13:42 - 01:13:50 - J.C. (Hans) Boxem
01:13:50 - 01:14:00 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:14:00 - 01:14:27 - G.D. (Gerard) Hilhorst
01:14:27 - 01:15:30 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:15:30 - 01:15:57 - R. (Rudi) v.d. Esschert
01:15:57 - 01:17:14 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:17:14 - 01:18:04 - A.G.M. (Fred) van der Holst
01:18:04 - 01:25:35 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:25:35 - 01:26:26 - H. (Hans) Pelle
01:26:26 - 01:27:15 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
Moties
Titel
M-21-04 - Motie vreemd aan de agenda - Regie in de energietransitie
M-21-05 - Motie vreemd aan de agenda - Herinrichting oude N18 in kern Eibergen
M-21-06 - Motie vreemd aan de agenda - Toekomst Gelre ziekenhuizen
01:27:15 - 01:29:38 - E. (Erik) Slotboom
01:29:38 - 01:35:36 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:35:36 - 01:36:59 - F.J. (Frank) Jonk
01:36:59 - 01:37:49 - I. (Ingrid) van Dijk
01:37:49 - 01:39:30 - J.C. (Hans) Boxem
01:39:30 - 01:41:02 - H. (Hans) Pelle
01:41:02 - 01:41:29 - A.G.M. (Fred) van der Holst
01:41:29 - 01:46:52 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:46:52 - 01:47:01 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:47:01 - 01:52:26 - G.P.L. (Gerda) ter Denge
01:52:26 - 01:53:10 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:53:10 - 01:54:38 - G.P.L. (Gerda) ter Denge
01:54:38 - 01:54:59 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:54:59 - 01:55:54 - G.P.L. (Gerda) ter Denge
01:55:54 - 01:57:59 - E. (Erik) Slotboom
01:57:59 - 01:59:37 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:59:37 - 02:01:10 - E. (Erik) Slotboom
02:01:10 - 02:01:48 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:01:48 - 02:03:15 - E. (Erik) Slotboom
02:03:15 - 02:03:51 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:03:51 - 02:03:52 - G.W. (Wim) de Ruiter
02:03:52 - 02:05:13 - E. (Erik) Slotboom
02:05:13 - 02:06:38 - J.C. (Hans) Boxem
02:06:38 - 02:07:27 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:07:27 - 02:09:24 - J.C. (Hans) Boxem
02:09:24 - 02:10:10 - H. (Hans) Pelle
02:10:10 - 02:10:21 - A.G.M. (Fred) van der Holst
02:10:21 - 02:11:43 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:11:43 - 02:12:41 - J.C. (Hans) Boxem
02:12:41 - 02:14:56 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:14:56 - 02:16:26 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:16:26 - 02:17:55 - M.J.H. (Marc) Berends
02:17:55 - 02:20:42 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:20:42 - 02:21:28 - T.A.M. (Theo) Helmers
02:21:28 - 02:21:39 - I. (Ingrid) van Dijk
02:21:39 - 02:23:24 - J.C. (Hans) Boxem
02:23:24 - 02:25:49 - H. (Hans) Pelle
02:25:49 - 02:26:07 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:26:07 - 02:26:28 - A.G.M. (Fred) van der Holst
02:26:28 - 02:28:30 - H.J. (Anjo) Bosman
02:28:30 - 02:29:30 - H. (Hans) Pelle
02:29:30 - 02:30:14 - H.J. (Anjo) Bosman
02:30:14 - 02:31:09 - M.J.H. (Marc) Berends
02:31:09 - 02:32:43 - H.J. (Anjo) Bosman
02:32:43 - 02:33:26 - M.J.H. (Marc) Berends
02:33:26 - 02:34:34 - H.J. (Anjo) Bosman
02:34:34 - 02:34:43 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:34:43 - 02:35:11 - M.J.H. (Marc) Berends
02:35:11 - 02:35:57 - T.A.M. (Theo) Helmers
02:35:57 - 02:36:26 - M.J.H. (Marc) Berends
02:36:26 - 02:36:51 - T.A.M. (Theo) Helmers
02:36:51 - 02:37:13 - I. (Ingrid) van Dijk
02:37:13 - 02:38:03 - J.C. (Hans) Boxem
02:38:03 - 02:40:02 - H. (Hans) Pelle
02:40:02 - 02:40:13 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:40:13 - 02:40:40 - A.G.M. (Fred) van der Holst
02:40:40 - 02:41:27 - H.J. (Anjo) Bosman
02:41:27 - 02:42:51 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:42:51 - 02:47:09 - W.A. (Betsy) Wormgoor
02:47:09 - 02:49:47 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:49:47 - 02:50:58 - G.D. (Gerard) Hilhorst
02:50:58 - 02:51:52 - A.J. (Arnold) Kion
02:51:52 - 02:52:20 - J. (Jolanda) Kuipers-Berfelo
02:52:20 - 02:54:24 - M.J.M. (Marcellino) Kropman
02:54:24 - 02:56:06 - A. (Andra) Eisink-Weg
02:56:06 - 02:56:29 - A.G.M. (Fred) van der Holst
02:56:29 - 02:59:39 - G.P.L. (Gerda) ter Denge
02:59:39 - 02:59:50 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
02:59:50 - 03:01:18 - W.A. (Betsy) Wormgoor
03:01:18 - 03:01:21 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
03:01:21 - 03:01:30 - M.J.M. (Marcellino) Kropman
03:01:30 - 03:02:12 - J.H.A. (Joost) van Oostrum