Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 september 2021

19:30

Locatie
Online vergaderen
Voorzitter
J.H.A. van Oostrum
Toelichting

De spreektijden zijn 3 minuten per agendapunt tenzij anders aangegeven.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

00:00:01 - 00:01:13 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:01:13 - 00:02:41 - A. (Andra) Eisink-Weg
00:02:41 - 00:04:24 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:04:24 - 00:07:01 - J.C. (Hans) Boxem
00:07:01 - 00:07:11 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:07:11 - 00:09:51 - M. (Maikel) van der Neut
00:09:51 - 00:10:05 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:10:05 - 00:10:42 - J.C. (Hans) Boxem
00:10:42 - 00:11:22 - T.A.M. (Theo) Helmers
00:11:22 - 00:12:13 - J.A. (Joke) Pot
00:12:13 - 00:14:27 - J.B. (Han) Boer
00:14:27 - 00:16:05 - W.A. (Betsy) Wormgoor
00:16:05 - 00:18:13 - A. (Andra) Eisink-Weg
00:18:13 - 00:19:18 - B.H.J.M. (Bennie) Morsink
00:19:18 - 00:19:46 - M. (Maikel) van der Neut
00:19:46 - 00:19:59 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:19:59 - 00:20:18 - A. (Andra) Eisink-Weg
00:20:18 - 00:21:02 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:21:02 - 00:21:08 - J. (Jolanda) Kuipers-Berfelo
00:21:08 - 00:22:34 - R. (Rudi) v.d. Esschert
00:22:34 - 00:26:14 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:26:14 - 00:26:20 - J. (Jolanda) Kuipers-Berfelo
00:26:20 - 00:26:47 - R. (Rudi) v.d. Esschert
00:26:47 - 00:26:52 - T.A.M. (Theo) Helmers
00:26:52 - 00:27:41 - F.J. (Frank) Jonk
00:27:41 - 00:28:11 - J.B. (Han) Boer
00:28:11 - 00:28:36 - J.C. (Hans) Boxem
00:28:36 - 00:29:55 - W.A. (Betsy) Wormgoor
00:29:55 - 00:30:01 - A. (Andra) Eisink-Weg
00:30:01 - 00:31:41 - L. (Leo) Morren
00:31:41 - 00:32:43 - B.H.J.M. (Bennie) Morsink
00:32:43 - 00:34:46 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:34:46 - 00:34:53 - J. (Jolanda) Kuipers-Berfelo
00:34:53 - 00:37:39 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
Resultaat stemming
Besluit

De heer B.B. Hasselo toe te laten tot de raad van de gemeente Berkelland.

00:37:39 - 00:42:15 - K. (Kevin) Hauser
00:42:15 - 00:43:14 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
00:43:14 - 00:43:50 - W.T.M. (Wily) Erinkveld
00:43:50 - 00:54:37 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
Resultaat stemming
Besluit
 • Mevrouw D.M.M. van Bijsterveld woonachtig in Borculo te benoemen als burgercommissielid.
 • Mevrouw D.J.G. Kuenen-Berentsen woonachtig in Rekken te benoemen als burgercommissielid.
Resultaat stemming
Besluit

Mevrouw P. Oostendarp woonachtig in Neede te benoemen als burgercommissielid.

Resultaat stemming
Besluit

Het vergaderrooster 2022 van de gemeenteraad, dat onderdeel uitmaakt van dit besluit,  vast te stellen.

Resultaat stemming
Besluit

De heer H. Pelle en mevrouw I. van Dijk te benoemen als technisch voorzitters.

Resultaat stemming
Besluit
 1. Het bestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)“ bestaande uit de geometrisch bepaalde planobjecten zoals opgenomen in het GML-bestand: NL.IMRO.1859.BPEBG20210001-0100.gml met de bijbehorende bestanden ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de BRK (versie: mei 2021);
 2. Voor het bestemmingsplan “Eibergen, Bedrijventerreinen 2011, herziening 2021-1 (Ballastweg)” geen exploitatieplan vast te stellen.
Resultaat stemming
Besluit

Toestemming te verlenen aan het college om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Oost Achterhoek te wijzigen.

Resultaat stemming
Besluit
 1. De actualisatie van 'Beleef het in Berkelland' vast te stellen.
 2. Kennis te nemen van de uitvoeringsagenda 2021-2024.
Resultaat stemming
Besluit

Geen zienswijze in te dienen op de eerste bestuursrapportage 2021 Sociale Dienst Oost Achterhoek.

Resultaat stemming
Besluit
 1. Kennis te nemen van de evaluatie en reactie Achterhoek Board op de aanbevelingen.
 2. In te stemmen met evaluatie en de geformuleerde actiepunten van de Achterhoek Board en uw eventuele reactie op de actiepunten vóór 1 oktober kenbaar te maken bij de Achterhoek Board.
Resultaat stemming
Besluit
 1. De bestuursrapportage 2021 vast te stellen.
 2. Het resultaat van de bestuursrapportage van € 544.000 toe te voegen aan de algemene reserve.
 3. Bij de jaarrekening 2021 het resultaat van afval te verrekenen met de egalisatiereserve afval.
 4. Bij de jaarrekening 2021 het resultaat van riolering te verrekenen met de voorziening riolering.
 5. Bij de jaarrekening 2021 de nog niet bestede budgetten voor projecten over te hevelen naar 2022.
 6. Bij de jaarrekening 2021 het resultaat van wegen te verrekenen met de reserve onderhoud wegen.
 7. Bij de jaarrekening 2021 een voordelig resultaat van ICT toe te voegen aan de reserve bestuurlijke claims.
 8. Bij de jaarrekening 2021 het resultaat van de grondexploitaties te verrekenen met de reserve bouwgrondexploitaties.
 9. Bij de jaarrekening 2021 het voordelig resultaat van inburgering toe te voegen aan de reserve bestuurlijke claims.
 10. Akkoord te gaan met de mutaties op de kredieten die in de bestuursrapportage 2021 staan.
00:54:37 - 00:55:38 - T.A.M. (Theo) Helmers
00:55:38 - 00:56:26 - J.A. (Joke) Pot
00:56:26 - 00:58:54 - J.B. (Han) Boer
00:58:54 - 01:01:33 - J.C. (Hans) Boxem
01:01:33 - 01:02:55 - J.B. (Han) Boer
01:02:55 - 01:03:41 - J.C. (Hans) Boxem
01:03:41 - 01:04:42 - J.B. (Han) Boer
01:04:42 - 01:05:23 - J.C. (Hans) Boxem
01:05:23 - 01:06:16 - J.B. (Han) Boer
01:06:16 - 01:08:36 - J.C. (Hans) Boxem
01:08:36 - 01:10:38 - W.A. (Betsy) Wormgoor
01:10:38 - 01:11:32 - J.C. (Hans) Boxem
01:11:32 - 01:12:34 - W.A. (Betsy) Wormgoor
01:12:34 - 01:13:50 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:13:50 - 01:14:14 - A.G.M. (Fred) van der Holst
01:14:14 - 01:20:38 - G.J. (Gerjan) Teselink
01:20:38 - 01:21:25 - J.C. (Hans) Boxem
01:21:25 - 01:21:48 - G.J. (Gerjan) Teselink
01:21:48 - 01:21:57 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:21:57 - 01:22:32 - T.A.M. (Theo) Helmers
01:22:32 - 01:22:55 - J.A. (Joke) Pot
01:22:55 - 01:22:58 - J.B. (Han) Boer
01:25:51 - 01:26:38 - J.C. (Hans) Boxem
01:26:38 - 01:27:14 - J.B. (Han) Boer
01:27:14 - 01:30:07 - J.C. (Hans) Boxem
01:30:07 - 01:30:56 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:30:56 - 01:31:26 - J.C. (Hans) Boxem
01:31:26 - 01:31:58 - J.B. (Han) Boer
01:31:58 - 01:32:52 - J.C. (Hans) Boxem
01:32:52 - 01:33:53 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:33:53 - 01:35:05 - J.C. (Hans) Boxem
01:35:05 - 01:36:05 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:36:05 - 01:36:51 - J.C. (Hans) Boxem
01:36:51 - 01:38:32 - W.A. (Betsy) Wormgoor
01:38:32 - 01:38:44 - A. (Andra) Eisink-Weg
01:38:44 - 01:38:59 - A.G.M. (Fred) van der Holst
01:38:59 - 01:39:06 - J.H.A. (Joost) van Oostrum
01:39:06 - 01:39:48 - G.P.L. (Gerda) ter Denge
01:39:48 - 01:42:13 - J.H.A. (Joost) van Oostrum